CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 5804 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 TTR-TGG-7 thủ tục giải quyết khiếu nại lần 2 tại cấp huyện Giải quyết khiếu nại tố cáo
92 TTR-TGG-10 thủ tục giải quyết tố cáo tại cấp huyện Giải quyết tố cáo
93 BNN-TGG-288021 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông, lâm, thủy sản Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản
94 HT16002 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
95 TTR-TGG-14 thủ tục tiếp công dân tại cấp huyện Tiếp công dân
96 BNN-TGG-288487 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
97 BNN-TGG-288488 Công bố mở cảng cá loại 3 Thủy sản
98 TTR-TGG-21 Thủ tục xử lý đơn tại cấp huyện Xử lý đơn thư
99 TEST Thủ tục test 4 bước tập huấn Hoạt động đối ngoại nhà nước
100 NUOC01 Lắp đặt đồng hồ nước Cấp nước
101 DTVN01 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân tỉnh (Đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Đầu tư tại Việt nam
102 LD01 Đăng ký nội quy lao động Lao động
103 LTHH01 Cấp Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu D Lưu thông hàng hóa trong nước
104 MT01 Thẩm định và phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Môi trường
105 TMQT01 Cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam Thương mại quốc tế