h1

h2

h3

h4


CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 1992 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
76 1.001046.000.00.00.H58 Chấp thuận thiết kế kỹ thuật và phương án tổ chức giao thông của nút giao đấu nối vào quốc lộ Đường bộ
77 1.004993.000.00.00.H58 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe Đường bộ
78 1.001261.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ Đăng kiểm
79 1.002771.000.00.00.H58 Phê duyệt phương án trục vớt tài sản chìm đắm Hàng Hải
80 2.002385.000.00.00.H58 Khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế. An toàn bức xạ hạt nhân
81 1.011937.000.00.00.H58 Cấp Giấy chứng nhận tổ chức giám định sở hữu công nghiệp Sở hữu trí tuệ
82 2.000212.000.00.00.H58 Công bố sử dụng dấu định lượng Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
83 1.001664.000.00.00.H58 Giải ngân khoản vốn hỗ trợ cho doanh nghiệp (cấp tỉnh) Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
84 1.009642.000.00.00.H58 Thủ tục chấp thuận nhà đầu tư của UBND cấp tỉnh Đầu tư tại Việt nam
85 2.002603.000.00.00.H58 Công bố dự án đầu tư kinh doanh đối với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do nhà đầu tư đề xuất (Cấp tỉnh) Đấu thầu - Lựa chọn nhà đầu tư
86 2.002551.000.00.00.H58 Quyết định chủ trương đầu tư các dự án đầu tư nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài Đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức
87 2.001610.000.00.00.H58 Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
88 2.000005.000.00.00.H58 Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tư khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
89 2.000216.000.00.00.H58 Thành lập cơ sở trợ giúp xã hội công lập thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Bảo trợ xã hội
90 2.000025.000.00.00.H58 Cấp Giấy phép thành lập cơ sở hỗ trợ nạn nhân Phòng, chống tệ nạn xã hội