CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 277 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
91 BTP-TGG-277277 Thủ tục cấp Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân Hộ tịch
92 BGTVT-TGG-284955-H-X Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
93 2.000986.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
94 Liên thông_TĐ.CC.BS HT & ĐC HK Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch cho người dưới 14 tuổi, bổ sung hộ tịch và điều chỉnh những thay đổi trong sổ hộ khẩu Hộ tịch
95 BGTVT-TGG-284952-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện nhưng không thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
96 BGTVT-TGG-284953-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chuyển quyền sở hữu phương tiện đồng thời thay đổi cơ quan đăng ký phương tiện Đường thủy nội địa
97 BGTVT-TGG-284954-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
98 HT16002 Cấp bản sao trích lục hộ tịch Hộ tịch
99 BTP-TGG-276593_H_X Thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc Chứng thực
100 BTP-TGG-276597 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Chứng thực
101 BTP-TGG-276598 Thủ tục chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch (Thủ tục dùng chung cấp huyện, cấp xã) Chứng thực
102 BTP-TGG-276599 Thủ tục sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Chứng thực
103 BTP-TGG-276606 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Chứng thực
104 BTP-TGG-276608 Thủ tục chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Chứng thực
105 BTP-TGG-276609 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Chứng thực