CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 296 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 ATTP&DD01 Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
17 X-CSTE02 Cấp lại, đổi thẻ khám bệnh, chữa bệnh không phải trả tiền cho trẻ em dưới 6 tuổi tại các cơ sở y tế công lập Bảo vệ và chăm sóc trẻ em
18 X-KNTC03 Giải quyết kiến nghị, phản ánh, khiếu nại lần đầu tại cấp xã Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
19 T-TGG-287128-TT Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Lao động - tiền lương và Quan hệ lao động
20 BCT-TGG-262048 Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Lưu thông hàng hóa trong nước
21 BCT-TGG-275230 Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
22 X-NCC02 Trợ cấp đối với người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học Người có công
23 XX-NCC02 Hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
24 X-NCN02 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Nuôi con nuôi
25 QLCCMND02 Cấp lại Chứng minh nhân dân tại Công an cấp huyện Cấp, quản lý chứng minh nhân dân
26 QLNN_QXHQTT02 Công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Quản lí nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
27 2.001023.000.00.00.H58 Đăng ký khai sinh, cấp Thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi Hộ tịch
28 BTP-TTG-277449 Công nhận Hòa giải viên Hòa giải cơ sở
29 HDDN02 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh)
30 TNN02 Lấy ý kiến UBND cấp xã, cấp huyện đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước nội tỉnh Tài nguyên nước