CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 64 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
16 BVH-TGG-279019 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế Lữ hành
17 BVH-TGG-278919 Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
18 BVH-TGG-279020 Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
19 BVH-TGG-279021 Thủ tục cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch Lữ hành
20 BVH-TGG-278921 Thủ tục cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại của doanh nghiệp quảng cáo nước ngoài tại Việt Nam Quảng cáo
21 BVH-TGG-279023 Thủ tục công nhận hạng cơ sở lưu trú du lịch: hạng 1 sao, 2 sao, 3 sao đối với khách sạn, biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, tàu thủy lưu trú du lịch Lữ hành
22 BVH-TGG-279024 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ mua sắm đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279024 Lữ hành
23 BVH-TGG-279025 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279025 Lữ hành
24 BVH-TGG-279026 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ thể thao đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279026 Lữ hành
25 BVH-TGG-279027 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ vui chơi, giải trí đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279027 Lữ hành
26 BVH-TGG-279028 Công nhận cơ sở kinh doanh dịch vụ chăm sóc sức khỏe đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch-BVH-TGG-279028 Lữ hành
27 BVH-TGG-279030 Thủ tục cấp đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa Lữ hành
28 BVH-TGG-279031 Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao trong trường hợp bị mất hoặc hư hỏng Thể dục thể thao
29 BVH-TGG-279034 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Yoga Thể dục thể thao
30 BVH-TGG-279035 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao đối với môn Golf Thể dục thể thao