CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 276 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
61 BVH-TGG-278936 Công nhận lại "Phường, Thị trấn đạt chuẩn Văn minh đô thị"-BVH-TGG-278936 Văn hóa cơ sở
62 BGTVT-TGG-284954-H-X Đăng ký lại phương tiện trong trường hợp chủ phương tiện thay đổi trụ sở hoặc nơi đăng ký hộ khẩu thường trú của chủ phương tiện sang đơn vị hành chính cấp tỉnh khác Đường thủy nội địa
63 BVH-TGG-279076 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm-BVH-TGG-279076 Văn hóa cơ sở
64 BLĐ-TBVXH-TGG-286184 Thủ tục hỗ trợ người có công đi làm phương tiện, dụng cụ trợ giúp chỉnh hình; đi điều trị phục hồi chức năng Người có công
65 NCC09 Giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Người có công
66 BVH-TGG-279086 Thủ tục xét tặng Giấy khen Gia đình văn hóa-BVH-TGG-279086 Văn hóa cơ sở
67 BTP-TGG-276600 Thủ tục cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Chứng thực
68 DIEU23_QD18 Trình tự thực hiện giao đất, cho thuê đất cho hộ gia đình, cá nhân; giao đất cho cộng đồng dân cư đối với trường hợp giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất Đất đai
69 BCT-TGG-275229 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
70 NCC10 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với thân nhân liệt sĩ Người có công
71 BXD-TGG-263365 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng, kiến trúc
72 BLĐ-TBVXH-TGG-286389 Tiếp nhận đối tượng tự nguyện vào cơ sở trợ giúp xã hội cấp huyện Bảo trợ xã hội
73 BLĐ-TBVXH-TGG-286186 Thủ tục ủy quyền hưởng trợ cấp, phụ cấp ưu đãi Người có công
74 NCC11 Thủ tục giải quyết chế độ ưu đãi đối với anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến Người có công
75 BTM-TGG-264917 Thủ tục thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất đối với trường hợp thu hồi đất của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, thu hồi đất ở của người Việt Nam định cư ở nước ngoài được sở hữu nhà ở tại Việt Nam (TTHC cấp huyện) Đất đai