h1

h2

h3

h4

Các câu hỏi đã được trả lời từ các cơ quan chức năng.

Đặt câu hỏi

Loading...

Tìm thấy 4 câu hỏi

STT Chủ đề câu hỏi Người hỏi
1
 • Thế nào là dịch vụ hành chính công? Thế nào là dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước?
 • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
 • Công Dân
 • Vào lúc 18:23:23 ngày 02/06/2023
Chi tiết
2
 • Thế nào là dịch vụ công trực tuyến toàn trình, dịch vụ công trực tuyến một phần?
 • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
 • Công Dân
 • Vào lúc 18:20:15 ngày 02/06/2023
Chi tiết
3
 • Sử dụng dịch vụ công trực tuyến như thế nào?
 • TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH TIỀN GIANG
 • Công dân
 • Vào lúc 18:24:04 ngày 02/06/2023
Chi tiết
4
 • tra cứu hồ sơ như thế nào
 • UBND Huyện Cai Lậy
 • Nguyễn Văn Phong
 • Vào lúc 03:04:40 ngày 14/09/2018
Chi tiết