h1

h2

h3

h4

Thông tin liên hệ trực tiếp tới cơ quan


Logo UBND Huyện Tân Phước
UBND Huyện Tân Phước
 • Điện thoại: 02733848212
 • Email: tanphuoc@tiengiang.gov.vn
Logo Sở Y tế
Sở Y tế
 • Điện thoại: 0733 582 001
 • Địa chỉ cơ quan: Số 04 Hùng Vương, Phường 1, TP Mỹ Tho
Logo Sở Xây dựng
Sở Xây dựng
 • Điện thoại: 0273 3873390
 • Email: sxd@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0273 3870301
 • Địa chỉ cơ quan: Số 389 Hùng Vương, Đạo Thạnh, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: sxd.tiengiang.gov.vn
Logo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
 • Điện thoại: 02733872223
 • Email: svhttdl@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 02733877325
 • Địa chỉ cơ quan: số 399, đường Hùng Vương, xã đạo Thạnh, TP.Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: svhttdl.tiengiang.gov.vn
Logo UBND Huyện Cái Bè
UBND Huyện Cái Bè
 • Điện thoại: 02733824357
 • Email: caibe@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Huyện Cái Bè
 • Website: caibe.tiengiang.gov.vn
Logo UBND Huyện Chợ Gạo
UBND Huyện Chợ Gạo
 • Điện thoại: 073.3835593
 • Email: chogao@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 073.3835593
 • Địa chỉ cơ quan: Số 191 Ô2 Khu I, thị trấn Chợ Gạo, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang
Logo UBND Huyện Gò Công Đông
UBND Huyện Gò Công Đông
 • Điện thoại: 02733 560730
 • Email: gocongdong@tiengiang,gov.vn
 • Fax: 02733846149
 • Địa chỉ cơ quan: Gò Công Đông
 • Website: gocongdong.tiengiang.gov.vn
Logo UBND Huyện Gò Công Tây
UBND Huyện Gò Công Tây
 • Điện thoại: 073.838722
 • Email: gocongtay@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Thị trấn Vĩnh Bình, Huyện Gò Công Tây, Tiền Giang
 • Website: gocongtay.tiengiang.gov.vn
Logo UBND thành phố Mỹ Tho
UBND thành phố Mỹ Tho
 • Điện thoại: (0273) 3871062
 • Địa chỉ cơ quan: Tp Mỹ Tho
Logo Sở Công Thương
Sở Công Thương
 • Điện thoại: 02733873269
 • Email: sct@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: 17 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 4, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: sct.tiengiang.gov.vn
Logo Sở Kế hoạch và Đầu tư
Sở Kế hoạch và Đầu tư
 • Điện thoại:
 • Email: skhdt@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 38, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: http://skhdt.tiengiang.gov.vn
Logo Sở Lao động, Thương binh và XH
Sở Lao động, Thương binh và XH
 • Điện thoại: 02733873401
 • Email: sld@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 02733882297
 • Địa chỉ cơ quan: 80 Ấp Bắc, Phường 4, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: sldtbxh.tiengiang.gov.vn
Logo Sở Nội vụ
Sở Nội vụ
 • Điện thoại: 02733873110
 • Email: snv@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: số 23, đường 30/4, phường 1, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: sonoivu.tiengiang.gov.vn
Logo Sở Tài chính
Sở Tài chính
 • Điện thoại: 02733871107
 • Email: stc@tiengiang.gov.vn
 • Địa chỉ cơ quan: Số 38 đường Hùng Vương, phường 7, TP Mỹ Tho, Tiền Giang
 • Website: http://stc.tiengiang.gov.vn/
Logo Sở Tài nguyên và Môi trường
Sở Tài nguyên và Môi trường
 • Điện thoại: 0273.3993896
Logo Công an tỉnh Tiền Giang
Công an tỉnh Tiền Giang
 • Điện thoại: 0693599210
 • Email: catg@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0693599992
 • Địa chỉ cơ quan: Số 152, Đinh Bộ Lĩnh, Phường 9, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang
 • Website: http://congan.tiengiang.gov.vn/
Logo Thanh tra tỉnh
Thanh tra tỉnh
 • Điện thoại: 0273 3873172
 • Email: thanhtra@tiengiang.gov.vn
 • Fax: 0273 3875180
 • Địa chỉ cơ quan: Số 6, Lê Lợi, Phường 1, thành phố Mỹ Tho, Tiền Giang.
 • Website: thanhtra.tiengiang.gov.vn
Logo Ngân hàng Nhà nước
Ngân hàng Nhà nước
 • Điện thoại: 02733123123
 • Địa chỉ cơ quan: Phường 9 - Mỹ Tho - Tiền Giang