Thống kê theo lĩnh vực của Bảo hiểm xã hội huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 332 323 321 9 97.3 %