Thống kê theo lĩnh vực của Công An Thị Xã Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đăng ký, quản lý cư trú 531 531 531 0 100 %
Hộ tịch 72 68 68 4 94.4 %