Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 2544 1907 1880 637 75 %
Kinh doanh khí 11 8 8 3 72.7 %
Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 0 0 1 0 %
Hộ tịch 1 1 1 0 100 %