Thống kê theo lĩnh vực của Phòng kinh tế hạ tầng Huyện Cái Bè

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 708 652 198 56 92.1 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 7 7 7 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 6 4 4 2 66.7 %
Kinh doanh khí 5 4 4 1 80 %