Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 1443 756 722 687 52.4 %