Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 2064 1031 580 1033 50 %