Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 5475 5282 910 193 96.5 %