Thống kê theo lĩnh vực của Chi cục thuế huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 3163 2513 1106 650 79.4 %