Thống kê theo lĩnh vực của Bảo hiểm xã hội Huyện Châu Thành

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Hộ tịch 396 379 376 17 95.7 %