Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ huyện Gò Công Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 480 480 405 0 100 %
Đất đai 362 103 92 259 28.5 %
Hộ tịch 93 93 92 0 100 %
Chứng thực 71 71 71 0 100 %
Quản lý hoạt động xây dựng 70 70 70 0 100 %
Thi đua, khen thưởng Trung ương 30 30 30 0 100 %
Môi trường 23 23 23 0 100 %
Hệ thống văn bằng, chứng chỉ 15 15 8 0 100 %
Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản 14 14 8 0 100 %
Kinh doanh khí 12 12 12 0 100 %
Lưu thông hàng hóa trong nước 6 6 6 0 100 %
Thành lập và hoạt động của hợp tác xã 2 0 0 2 0 %