Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND Huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 298 295 293 3 99 %
Kinh doanh khí 12 12 11 0 100 %
Hộ tịch 1 1 1 0 100 %