Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 287 283 283 4 98.6 %