Thống kê theo lĩnh vực của Lãnh đạo UBND TX Gò Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 34 26 20 8 76.5 %
Phòng, chống tệ nạn xã hội 1 0 0 1 0 %