Thống kê theo lĩnh vực của Phòng LĐ - TBXH huyện Chợ Gạo

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Bảo trợ xã hội 298 295 293 3 99 %