Thống kê theo lĩnh vực của Bộ phận TN&TKQ Huyện Tân Phú Đông

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Đất đai 159 148 148 11 93.1 %
Thành lập và hoạt động doanh nghiệp (hộ kinh doanh) 73 70 67 3 95.9 %
Hộ tịch 36 34 31 2 94.4 %
Chứng thực 27 25 23 2 92.6 %
Thi đua khen thưởng 18 18 18 0 100 %
Môi trường 1 1 1 0 100 %
Thành lập và hoạt động hợp tác xã (Mới) 1 1 1 0 100 %