Thống kê theo lĩnh vực của Thanh Tra huyện Gò Công Tây

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo 31 29 27 2 93.5 %