Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thành Công

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 683 683 683 0 100 %
Hộ tịch 185 184 184 1 99.5 %
Bảo trợ xã hội 4 4 4 0 100 %