Thống kê theo lĩnh vực của UBND Xã Thiện Trung

Số hồ sơ xử lý Hồ sơ đúng trước hạn Hồ sơ trước hạn Hồ sơ trễ hạn Tỉ lệ đúng hạn
Chứng thực 1438 1227 1037 211 85.3 %
Hộ tịch 338 150 139 188 44.4 %
Bảo trợ xã hội 77 70 70 7 90.9 %
Người có công 2 2 2 0 100 %
Đất đai 1 0 0 1 0 %