Mức độ 4  Thủ tục cấp và cấp lại chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế)

Ký hiệu thủ tục: 1.000173.000.00.00.H58
Lượt xem: 2069
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang


Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp


 • Trực tuyến


 • Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp


 • 10 Ngày làm việc


  Ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Trực tuyến


 • 10 Ngày làm việc


  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


  Dịch vụ bưu chính


 • 10 Ngày làm việc


  ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.



Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Chứng chỉ nhân viên bức xạ

Lệ phí


200.000 đồng


Phí


0


Căn cứ pháp lý


 • LUẬT Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12





 • Hướng dẫn về việc khai báo, cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ và cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ Số: 08/2010/TT-BKHCN





 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử Số: 287/2016/TT-BTC





 • Sở Khoa học và Công nghệ xem xét hồ sơ và tổ chức thẩm định: + Nếu đủ điều kiện theo quy định hiện hành, Sở Khoa học và Công nghệ cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (trừ người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế). + Trong trường hợp không cấp chứng chỉ, Sở Khoa học và Công nghệ trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.





 • Tổ chức, cá nhân có yêu cầu cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ (người phụ trách an toàn cơ sở X-quang chẩn đoán trong y tế) nộp hồ sơ cho Sở KH&CN địa phương.






















Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Đơn đề nghị

don de nghi cap chung chi nhan vien buc xa.doc

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Bản sao giấy chứng nhận đào tạo an toàn bức xạ tại cơ sở được Bộ Khoa học và Công nghệ cho phép đào tạo

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Bản sao văn bằng, chứng chỉ chuyên môn phù hợp với công việc đảm nhiệm

 

Bản chính: 0
Bản sao: 1

Phiếu khám sức khoẻ tại cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên được cấp không quá 6 tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Ảnh cỡ 3x4

 

Bản chính: 3
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Đơn đề nghị cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ có dán ảnh Tải về


Hồ sơ phải đảm bảo theo đúng các thành phần hồ sơ theo quy định