Mức độ 4  Thủ tục khai báo thiết bị X-quang chẩn đoán trong y tế

Ký hiệu thủ tục: 2.002131.000.00.00.H58
Lượt xem: 2197
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện


Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Tiền Giang


Lĩnh vực An toàn bức xạ hạt nhân
Cách thức thực hiện

 • Trực tiếp


 • Trực tuyến


 • Dịch vụ bưu chính

Thời hạn giải quyết

 • Trực tiếp

 • 5 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.  Trực tuyến

 • 5 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo  Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày làm việc


  Ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ khai báo.Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện

 • Giấy xác nhận khai báo

Lệ phí


0


Phí


0


Căn cứ pháp lý


 • Luật 18/2008/QH12-Năng lượng nguyên tử Số: 18/2008/QH12

 • Thông tư 08/2010/TT-BKHCN Số: 08/2010/TT-BKHCN

 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có thiết bị X-quang nộp phiếu khai thiết bị X-quang chẩn đoán y tế cho Sở KH&CN địa phương.

 • Bước 2: Sở Khoa học và Công nghệ xem xét phiếu khai báo và đề nghị bổ sung thông tin (nếu có);

 • Bước 3: Sở Khoa học và Công nghệ cấp Giấy xác nhận đã khai báo.


Tên giấy tờ

Mẫu đơn, tờ khai

Số lượng

Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế

Phiu khai báo thit b X-quang chn oán y t.docx

Bản chính: 1
Bản sao: 0

File mẫu:

 • Phiếu khai báo thiết bị X quang chẩn đoán y tế Tải về


0