Tìm thấy 1980 thủ tục

#
Tên thủ tục
Mức độ
Cơ quan
Lĩnh vực
Mức độ 3
1
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 3
2
Cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm do Sở Công Thương thực hiện
Mức độ 3
Sở Công Thương
An toàn thực phẩm
Mức độ 4
3
Khai báo với Sở Lao động – Thương binh và Xã hội địa phương khi đưa vào sử dụng các loại máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
Mức độ 4
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
4
Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
5
Gia hạn, sửa đổi, bổ sung, cấp lại, đổi tên Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ tổ chức huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập); Giấy chứng nhận doanh nghiệp đủ điều kiện tự huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động hạng B (trừ doanh nghiệp có nhu cầu tự huấn luyện do các Bộ, ngành, cơ quan trung ương, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước thuộc Bộ, ngành, cơ quan trung ương quyết định thành lập)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
6
Hỗ trợ kinh phí huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
7
Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
8
Hỗ trợ kinh phí đào tạo chuyển đổi nghề nghiệp; khám bệnh nghề nghiệp; chữa bệnh nghề nghiệp; phục hồi chức năng lao động cho người lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (TNLĐ, BNN)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 3
9
Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa (nhóm 2 thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội)
Mức độ 3
Sở Lao động, Thương binh và XH
An toàn lao động
Mức độ 4
10
Cho phép họp báo (nước ngoài) - địa phương
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
11
Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
12
Cấp giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
13
Thay đổi nội dung ghi trong giấy phép xuất bản bản tin (địa phương)
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
14
Trưng bày tranh, ảnh và các hình thức thông tin khác bên ngoài trụ sở cơ quan đại diện nước ngoài, tổ chức nước ngoài
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Báo chí
Mức độ 4
15
Cấp văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
Mức độ 4
Sở Thông tin và Truyền thông
Bưu chính