h1

h2

h3

h4

STT Mã số biên nhận hồ sơ Loại hồ sơ đăng ký Mã số nội bộ Mã số doanh nghiệp Tên doanh nghiệp Mã số đăng ký Ngày tiếp nhận Ngày trả kết quả Trạng thái xử lý hồ sơ
1 000.00.05.H58-240422-3000 Đăng ký mới CÔNG TY TNHH MTV MÔI TRƯỜNG 63 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
2 000.00.05.H58-240422-3004 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028441371 00005 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU IFUEL - CỬA HÀNG XĂNG DẦU IFUEL SỐ 5 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
3 000.00.05.H58-240422-3007 Thay đổi nội dung ĐKDN 0024355543 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU IFUEL - CỬA HÀNG XĂNG DẦU IFUEL SỐ 6 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
4 000.00.05.H58-240422-3006 Thay đổi nội dung ĐKDN 0028441320 00004 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU IFUEL - CỬA HÀNG XĂNG DẦU IFUEL SỐ 3 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
5 000.00.05.H58-240422-3005 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0030409779 00003 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH THÀNH PHỐ MỸ THO - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA ĐÌNH VIỆT 139 22/04/2024 02/05/2024 Đã tiếp nhận
6 000.00.05.H58-240422-3008 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0023209314 1201638429 CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM ĐẠI GIA PHÁT 139 22/04/2024 02/05/2024 Đã tiếp nhận
7 000.00.05.H58-240422-3003 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0030109104 00002 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TỈNH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA ĐÌNH VIỆT 139 22/04/2024 02/05/2024 Đã tiếp nhận
8 000.00.05.H58-240422-3001 Đăng ký mới CHI NHÁNH SỐ 05 - CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA ĐÌNH VIỆT TẠI TIỀN GIANG 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
9 000.00.05.H58-240422-3009 Thay đổi nội dung ĐKDN 0029705860 1200596670-001 CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THƯƠNG MẠI GAS MINH PHƯƠNG - CHI NHÁNH TIỀN GIANG 139 22/04/2024 25/04/2024 Đã tiếp nhận
10 000.00.05.H58-240422-3002 Giải thể, Phá sản, Xóa tên doanh nghiệp 0029017417 00001 ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH TIỀN GIANG - CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP GIA ĐÌNH VIỆT 139 22/04/2024 02/05/2024 Đã tiếp nhận