Mức độ 4  Cho phép họp báo (trong nước) - địa phương

Ký hiệu thủ tục: BTT-TGG-260088
Lượt xem: 3778
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông
Địa chỉ cơ quan giải quyết

- Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Thông tin và Truyền thông (Số 02, đường Lê Văn Duyệt, Phường 1, TP. Mỹ Tho, Tiền Giang);

- TTHC thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính công ích;

- TTHC thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức 4 (http://motcua.tiengiang.gov.vn).
Lĩnh vực Báo chí
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Sở Thông tin và Truyền thông.
Số lượng hồ sơ 01
Thời hạn giải quyết Trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí
Ðối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiệnVăn bản chấp thuậnPhí
Lệ phí

Không có

Căn cứ pháp lý - Luật Báo chí 05/4/2016

 

- Tổ chức, công dân Việt Nam ở địa phương (không thuộc quy định tại Khoản 2 Điều 41 Luật báo chí) có nhu cầu họp báo phải thông báo bằng văn bản trước 24 giờ tính đến thời điểm dự định họp báo gửi đến Ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

- Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có trách nhiệm trả lời tổ chức, công dân về việc họp báo trong thời gian quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật báo chí; trường hợp không có văn bản trả lời, tổ chức, công dân được tiến hành họp báo.

Thành phần hồ sơ, bao gồm:
Văn bản thông báo họp báo gồm những thông tin:
- Địa điểm họp báo;
- Thời gian họp báo;
- Nội dung họp báo;
- Người chủ trì họp báo

File mẫu:

Cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có quyền đình chỉ cuộc họp báo nếu phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật hoặc nội dung họp báo có thông tin quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 và 9 Điều 9 của Luật Báo chí ngày 05/4/2016.