CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 17 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Xác định, xác định lại mức độ khuyết tật và cấp Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
2 Đổi, cấp lại Giấy xác nhận khuyết tật Bảo trợ xã hội
3 Trợ giúp xã hội đột xuất về hỗ trợ làm nhà ở, sửa chữa nhà ở Bảo trợ xã hội
4 Thủ tục đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
5 Chuyển đổi cơ sở giáo dục mầm non bán công sang cơ sở giáo dục mầm non dân lập Giáo dục Mầm non
6 Thuyên chuyển đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
7 Chuyển trường đối với học sinh tiểu học Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
8 Giải thể trường tiểu học (theo đề nghị của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trường tiểu học). Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
9 Thành lập trường trung học cơ sở công lập hoặc cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
10 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động trở lại Giáo dục Trung học
11 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương (cấp huyện) Nông nghiệp
12 Đề nghị miễn giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
13 Thủ tục xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa hàng năm Văn hóa cơ sở
14 Cho phép trường trung học cơ sở hoạt động giáo dục Giáo dục và Đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
15 Tiếp nhận đối tượng học bổ túc THCS Giáo dục Trung học