CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 34 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp điều chỉnh hạng xe đào tạo, lưu lượng đào tạo Đường bộ
2 Cấp lại giấy phép đào tạo lái xe ô tô trong trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung khác Đường bộ
3 Cấp lại Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe (trường hợp bị mất, bị hỏng, có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe) Đường bộ
4 Cấp lại Giấy phép kinh doanh đối với trường hợp Giấy phép bị hư hỏng, hết hạn, bị mất hoặc có sự thay đổi liên quan đến nội dung của Giấy phép Đường bộ
5 Cấp phù hiệu xe nội bộ Đường bộ
6 Cấp lại phù hiệu xe nội bộ Đường bộ
7 Cấp phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ
8 Cấp lại phù hiệu xe trung chuyển Đường bộ
9 Cấp Giấy phép liên vận Việt Nam - Campuchia Đường bộ
10 Cấp phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Đường bộ
11 Cấp lại phù hiệu xe taxi, xe hợp đồng, xe vận tải hàng hóa bằng công-ten-nơ, xe kinh doanh vận tải hàng hóa, xe kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, xe kinh doanh vận tải hành khách bằng xe buýt Đường bộ
12 Cấp lại biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ
13 Gia hạn Giấy phép liên vận qua biên giới Campuchia-Lào-Việt Nam và thời gian lưu hành tại Việt Nam cho phương tiện của Lào và Campuchia Đường bộ
14 Cấp biển hiệu phương tiện thủy vận chuyển khách du lịch Đường thủy nội địa
15 Cấp biển hiệu xe ô tô vận tải khách du lịch Đường bộ