CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 127 thủ tục
STT Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
1 Trình tự thực hiện thẩm định nhu cầu sử dụng đất để xem xét giao đất, cho thuê đất không thông qua hình thức đấu giá quyền sử dụng đất đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Đất đai
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện Tiếp dân - Giải quyết khiếu nại - Tố cáo
3 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập (chung) Chống tham nhũng
4 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã Lễ hội
5 Cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Lưu thông hàng hóa trong nước
6 Thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình bằng vốn ngân sách nhà nước hoặc vốn nhà nước và vốn nhân dân tự đóng góp Quản lý hoạt động xây dựng
7 Giải quyết chế độ hỗ trợ và cấp “Giấy chứng nhận”đối với người tham gia kháng chiến, chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế đang định cư ở nước ngoài ủy quyền cho thân nhân ở trong nước kê khai, nhận chế độ Chính sách
8 Thủ tục đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Hộ tịch
9 Thủ tục công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở Thể dục thể thao
10 Đăng ký khi hợp tác xã tách Thành lập và hoạt động của hợp tác xã
11 Sửa đổi, bổ sung nội dung quyết định công nhận và giao quyền quản lý cho tổ chức cộng đồng (thuộc địa bàn quản lý) Thủy sản
12 Sáp nhập, chia, tách trường mẫu giáo, trường mầm non, nhà trẻ Giáo dục và Đào tạo
13 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập Giáo dục và Đào tạo
14 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập (chung) Chống tham nhũng
15 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện Lễ hội