Mức độ 4  Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch.

Ký hiệu thủ tục: X-HCTP50
Lượt xem: 128
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp xã b) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã
Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính nhà nước, qua Bưu điện
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết Trong ngày làm việc, nếu nhận hồ sơ sau 15 giờ thì trả kết quả vào ngày làm việc tiêp theo.
Ðối tượng thực hiện Cá nhân
Kết quả thực hiện Bản sao giấy tờ hộ tịch
Lệ phí


3.000 đồng/bản sao


Phí
Căn cứ pháp lý - Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/06/2008 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị quyết số 83/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, quản lý và sử dụng lệ phí hộ tịch trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết phiếu thu lệ phí và giải quyết theo thời hạn.

- Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì hướng dẫn một lần bằng văn bản để công dân hoàn chỉnh hồ sơ cho đúng quy định.

Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả của UBND cấp xã.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Sáng từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ từ thứ hai đến thứ sáu, riêng sáng thứ bảy từ 07 giờ đến 11 giờ 30 phút (trừ các ngày lễ, tết)

- Đương sự trực tiếp hoặc ủy quyền cho người khác yêu cầu cấp bản sao hoặc gửi đề nghị cấp bản sao qua bưu điện; - Cung cấp một số thông tin trong giấy tờ hộ tịch đã đăng ký.

File mẫu:

- Đã đăng ký hộ tịch tại UBND cấp xã và sổ đăng ký hộ tịch còn được lưu trữ.