Mức độ 3  Thủ tục xét tặng Giây khen Khu dân cư văn hóa-BVH-TGG-279075

Ký hiệu thủ tục: BVH-TGG-279075
Lượt xem: 29
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: UBND cấp huyện

Địa chỉ cơ quan giải quyết - Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện; - Thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích; - Thủ tục hành chính qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3.
Lĩnh vực Văn hóa cơ sở
Cách thức thực hiện

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Uỷ ban nhân dân cấp huyện

 

Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ


Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


Văn bản trả lời nếu không đồng ý 


Lệ phí


Không


Phí


.


Căn cứ pháp lý


- Nghị định số 122/2018/NĐ-CP ngày 17 tháng 9 năm 2018 của  Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa ”; “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa”;- Quyết định số 28/2019/QĐ-UBND  ngày 04 tháng 10 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang Quy định thang điểm, cách chấm điểm xét tặng danh hiệu Gia đình văn hóa, Ấp, khu phố văn hóa trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.


Bước 1:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Bước 2:

- Nộp hồ sơ:

Đến UBND cấp huyện (trực tiếp, qua đường bưu điện hoặc trực tuyến)

- Nếu hồ sơ không hợp lệ, trao đổi với tổ chức để bổ sung hồ sơ

- Nếu hồ sơ hợp lệ, tiến hành bước tiếp theo chuyển toàn bộ hồ sơ về Phòng Nội vụ (Bộ phận Thi đua - Khen thưởng), chuẩn bị họp Hội đồng Thi đua - Khen thưởng cấp huyện

Bước 3:

- Tổ chức họp Hội đồng Thi đua khen thưởng cấp huyện xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa và chuyển kết quả cuộc họp về Văn phòng UBND cấp huyện trình Chủ tịch UBND cấp huyện phê duyệt.

- Nếu không đồng ý thì trao đổi với lãnh đạo Phòng Nội vụ, Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Nếu đồng ý thì ký tặng Giấy khen.

*Trường hợp không xét tặng phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.

 

- Văn bản đề nghị tặng Giấy khen Ấp, khu phố văn hóa của Ủy ban nhân dân cấp xã (kèm theo Danh sách các Ấp, khu phố đủ điều kiện).

- Bản sao Quyết định tặng danh hiệu Ấp, khu phố văn hóa trong 05 năm liên tục.

- Biên bản họp xét tặng Giấy khen Ấp, khu phố văn hóa.

File mẫu:

  • Biên bản họp xét tặng Giấy khen Khu dân cư văn hóa Tải về

Không