CƠ QUAN THỰC HIỆN

THỐNG KÊ DỊCH VỤ CÔNG


Tìm thấy 6534 thủ tục
STT Mã TTHC Mức độ DVC Tên thủ tục hành chính Lĩnh vực
6361 BVH-TGG-279067 Thủ tục đăng ký tổ chức lễ hội cấp huyện-BVH-TGG-279067 Văn hóa dân tộc
6362 BVH-TGG-279068 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp huyện Văn hóa dân tộc
6363 BVH-TGG-279069 Thủ tục thông báo tổ chức lễ hội cấp xã-BVH-TGG-279069 Văn hóa dân tộc
6364 1.008363.000.00.00.H58 Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc do đại dịch COVID-19 nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp Việc làm
6365 ATTP01 Cấp Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm An toàn thực phẩm và Dinh dưỡng
6366 BTT-TGG-282388 Thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ phootocopy Xuất Bản
6367 BTP-TGG-277447 Giải quyết yêu cầu bồi thường tại cơ quan trực tiếp quản lý người thi hành công vụ gây thiệt hại (cấp xã) Bồi thường nhà nước
6368 2.000884.000.00.00.H58 Thủ tục chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) (cấp xã) Chứng thực
6369 BLĐ-TBVXH-TGG-286110 Thủ tục thực hiện, điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc, nuôi dưỡng hàng tháng Bảo trợ xã hội
6370 BLĐ-TBVXH-TGG-286111 Thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
6371 BLĐ-TBVXH-TGG-286112 Thủ tục quyết định trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú giữa các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Bảo trợ xã hội
6372 BLĐ-TBVXH-TGG-286115 Hỗ trợ chi phí mai táng cho đối tượng bảo trợ xã hội (được trợ giúp xã hội thường xuyên tại cộng đồng) Bảo trợ xã hội
6373 BLĐ-TBVXH-TGG-286116 Trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Bảo trợ xã hội
6374 BLĐ-TBVXH-TGG-286382 Đăng ký thành lập cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền giải quyết của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
6375 BLĐ-TBVXH-TGG-286383 Đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở trợ giúp xã hội ngoài công lập thuộc thẩm quyền thành lập của Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội. Bảo trợ xã hội