Tìm thấy 127 thủ tục

Toàn trình
Thủ tục cấp biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Toàn trình
Thủ tục cấp đổi biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Toàn trình
Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới cải tạo
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận lưu hành, tem lưu hành cho xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Giấy chứng nhận, Tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông cơ giới đường bộ
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo
Toàn trình
Bổ sung, thay thế phương tiện khai thác tuyến vận tải hành khách cố định giữa Việt Nam, Lào và Campuchia
Một phần (Trực tuyến)
Cấp Chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng có thời hạn
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký, biển số xe máy chuyên dùng lần đầu
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận đăng ký tạm thời xe máy chuyên dùng
Toàn trình
Cấp Giấy chứng nhận giáo viên dạy thực hành lái xe
...