Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Ký hiệu thủ tục: 1.005005.000.00.00.H58
Lượt xem: 1996
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng kiểm
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết


 • Trực tiếp


 • 2 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.


  Trực tuyến


 • 2 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.


  Dịch vụ bưu chính


 • 2 Ngày làm việc


  Trong phạm vi 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu.Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong kiểm tra lưu hành xe chở người bốn bánh có gắn động cơ

Lệ phí


Lệ phí : 180000 Đồng(Phí kiểm tra xe 180.000 đồng/1 lượt kiểm định)Lệ phí : 50000 Đồng(Lệ phí cấp giấy chứng nhận 50.000 đồng/01 Giấy chứng nhận)

Phí


.

Căn cứ pháp lý • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn Số: 199/2016/TT-BTC

 • Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới Số: 238/2016/TT-BTC

 • Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí kiểm định an toàn kỹ thuật và chất lượng linh kiện, xe cơ giới và các loại thiết bị, xe máy chuyên dùng Số: 114/2013/TT-BTC

 • Quy định về điều kiện đối với xe chở người bốn bánh có gắn động cơ và người điều khiển tham gia giao thông trong phạm vi hạn chế Số: 86/2014/TT-BGTVTa) Nộp hồ sơ TTHC:

 • Chủ xe hoặc người được ủy quyền nộp hồ sơ kiểm tra lưu hành nộp đến Đơn vị đăng kiểm tại địa phương.

b) Giải quyết TTHC:

 • Đơn vị đăng kiểm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ. Nếu không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn chủ xe hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc. Nếu đầy đủ, hợp lệ thì hẹn ngày kiểm tra theo địa điểm chủ xe đăng ký.

 • Đơn vị đăng kiểm thực hiện kiểm tra: Xe kiểm tra đạt yêu cầu, Đơn vị đăng kiểm cấp Giấy chứng nhận lưu hành và Tem lưu hành sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày kết thúc kiểm tra đạt yêu cầu. Xe kiểm tra có kết quả không đạt, Đơn vị đăng kiểm thông báo hạng mục kiểm tra không đạt của Xe cho chủ xe biết để sửa chữa, khắc phục và kiểm tra lại.

Các giấy tờ phải xuất trình:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Bản chính Giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự còn hiệu lực;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản chính Giấy đăng ký xe hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của ngân hàng đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó hoặc bản sao Giấy đăng ký xe có xác nhận của cơ quan cho thuê tài chính đang giữ Bản chính Giấy đăng ký xe đó;   Bản chính: 1 Bản sao: 0
Văn bản chấp thuận của cơ quan địa phương có thẩm quyền về khu vực cho phép xe của tổ chức cá nhân hoạt động còn hiệu lực.   Bản chính: 1 Bản sao: 0

Các giấy tờ phải nộp:

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
Văn bản đề nghị kiểm tra của tổ chức, cá nhân theo mẫu quy định đối với trường hợp không đưa được xe đến Đơn vị đăng kiểm; Mẫu13.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
Bản sao Phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng (đối với trường hợp xe sản xuất, lắp ráp trong nước kiểm tra lưu hành lần đầu của các xe có đăng ký lần đầu sau ngày Thông tư này có hiệu lực).   Bản chính: 1 Bản sao: 0

File mẫu:

Thỏa mãn yêu cầu quy định về chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong lưu hành xe chở hàng bốn bánh có gắn động cơ theo Phụ lục VIII của Thông tư số 86/2014/TT-BGTVT.