Tình hình xử lý hồ sơ Năm 2024
Hồ sơ tiếp nhận
252.177
hồ sơ
Hồ sơ đã giải quyết
245.560
hồ sơ

thời gian cập nhật số liệu: 12/06/2024 15:14:20

Số lượt truy cập
74198729
Đang online: 60
Hôm qua: 69534
Tháng trước: 857209
Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
 • Đã tiếp nhận 17.955 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 19.446 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 19.032 hồ sơ
 • Quá hạn 414 hồ sơ
 • Tháng
  6/2024
  97,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 57.430 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 56.086 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 55.173 hồ sơ
 • Quá hạn 913 hồ sơ
 • Tháng
  5/2024
  98,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.913 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 48.224 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 47.696 hồ sơ
 • Quá hạn 528 hồ sơ
 • Tháng
  4/2024
  98,9% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 53.332 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 50.637 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.035 hồ sơ
 • Quá hạn 602 hồ sơ
 • Tháng
  3/2024
  98,8% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 30.923 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 30.536 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 30.023 hồ sơ
 • Quá hạn 513 hồ sơ
 • Tháng
  2/2024
  98,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 43.641 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.059 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.490 hồ sơ
 • Quá hạn 569 hồ sơ
 • Tháng
  1/2024
  98,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.032 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 43.249 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 42.236 hồ sơ
 • Quá hạn 1.013 hồ sơ
 • Tháng
  12/2023
  97,7% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 46.150 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.277 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 44.962 hồ sơ
 • Quá hạn 315 hồ sơ
 • Tháng
  11/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 49.607 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 49.041 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 48.675 hồ sơ
 • Quá hạn 366 hồ sơ
 • Tháng
  10/2023
  99,3% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 44.668 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 45.009 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 43.820 hồ sơ
 • Quá hạn 1.189 hồ sơ
 • Tháng
  9/2023
  97,4% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 54.983 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 53.680 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 52.312 hồ sơ
 • Quá hạn 1.368 hồ sơ
 • Tháng
  8/2023
  97,5% đúng hạn
 • Đã tiếp nhận 52.019 hồ sơ
 • Đã hoàn thành 51.102 hồ sơ
 • Trả đúng hạn 50.419 hồ sơ
 • Quá hạn 683 hồ sơ
 • Tháng
  7/2023
  98,7% đúng hạn
THỐNG KÊ THEO CƠ QUAN NĂM 2024

thời gian cập nhật số liệu: 12/06/2024 15:14:20

DANH SÁCH HỒ SƠ ĐÃ GIẢI QUYẾT
  Đang tải danh sách...