Một phần (Trực tuyến)  Cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo

Ký hiệu thủ tục: 1.001001.000.00.00.H58
Lượt xem: 1941
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Đăng kiểm
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 5 Ngày làm việc


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế • Trực tuyến

 • 5 Ngày làm việc


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế • Dịch vụ bưu chính

 • 5 Ngày làm việc


  05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kếÐối tượng thực hiện Tổ chức hoặc cá nhân
Kết quả thực hiện


 • Giấy chứng nhận thẩm định thiết kết xe cơ giới cải tạo

Lệ phí


Lệ phí : 40.000 Đồng Lệ phí cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế xe cơ giới cải tạo 40.000 đồng/ 01 Giấy chứng nhậnLệ phí : 90.000 Đồng riêng đối với xe ô tô con dưới 10 chỗ: 90.000 đồng/01 Giấy chứng nhận

Phí


.

Căn cứ pháp lý • Số ký hiệu

  Trích yếu

  Ngày ban hành

  Cơ quan ban hành

  199/2016/TT-BTC

  Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí cấp giấy chứng nhận bảo đảm chất lượng, an toàn kỹ thuật đối với máy, thiết bị, phương tiện giao thông vận tải có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn

  08-11-2016

  Bộ Tài chính

  238/2016/TT-BTC

  Quy định vé giá dịch vụ kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe cơ giới, thiết bị và xe máy chuyên dùng đang lưu hành; đánh giá, hiệu chuẩn thiết bị kiểm tra xe cơ giới

  11-11-2016

  Bộ Tài chính

  42/2018/TT-BGTVT

  Sửa đổi, bổ sung một số Điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm

  30-07-2018

  Bộ Giao thông vận tải

  16/2022/TT-BGTVT

  Thông tư 16/2022/TT-BGTVT

  30-06-2022

   

  85/2014/TT-BGTVT

  Thông tư 85/2014/TT-BGTVT

  31-12-2014

   

  36/2022/TT-BTC

  Thông tư 36/2022/TT-BTC

  16-06-2022
 


 • b) Giải quyết TTHC: - Cơ quan thẩm định thiết kế tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu hồ sơ không đầy đủ theo quy định thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân bổ sung, hoàn thiện lại ngay trong ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp) hoặc thông báo và hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ trong 02 ngày làm việc (đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống bưu chính hoặc hình thức phù hợp khác); - Cơ quan thẩm định thiết kế tiến hành thẩm định thiết kế theo quy định: Nếu thiết kế đạt yêu cầu, sau 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ thiết kế, cơ quan thẩm định thiết kế cấp Giấy chứng nhận thẩm định thiết kế. Trường hợp không cấp, cơ quan thẩm định thiết kế thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho tổ chức, cá nhân sau 02 ngày làm việc, kể từ ngày có kết quả thẩm định.

 • a) Nộp hồ sơ TTHC: - Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị thẩm định thiết kế đến Cục Đăng kiểm Việt Nam hoặc Sở Giao thông vận tải (cơ quan thẩm định thiết kế).

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
- Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế theo mẫu (Bản chính hoặc biểu mẫu điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); Mẫu.docx Bản chính: 1 Bản sao: 0
- Hồ sơ thiết kế (02 bộ đối với trường hợp nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở cơ quan thẩm định thiết kế hoặc qua hệ thống bưu chính; hoặc 01 hồ sơ dạng điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến), hồ sơ thiết kế xe cơ giới cải tạo bao gồm: + Thuyết minh thiết kế kỹ thuật xe cơ giới theo quy định (Bản chính đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc tài liệu dạng điện tử đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến); + Bản vẽ kỹ thuật theo quy định (Bản chính đối với trường hợp nộp trực tiếp hoặc nộp qua hệ thống bưu chính; hoặc tài liệu dạng điện tử đối với trường hợp nộp qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).   Bản chính: 2 Bản sao: 0
- Tài liệu thông số, tính năng kỹ thuật của xe cơ giới cải tạo và các tổng thành, hệ thống cải tạo, thay thế (Bản sao có xác nhận của đơn vị thiết kế hoặc bản sao điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến);   Bản chính: 0 Bản sao: 1
- Một trong các giấy tờ sau: Giấy Đăng ký xe ô tô; Phiếu sang tên, di chuyển (đối với trường hợp đang làm thủ tục sang tên, di chuyển); Giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu hoặc giấy tờ chứng nhận đã hoàn thành thủ tục nhập khẩu (đối với xe cơ giới đã qua sử dụng được phép nhập khẩu, chưa có biển số đăng ký) (Bản sao có xác nhận của đơn vị thiết kế hoặc bản sao điện tử đối với trường hợp nộp hồ sơ qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến).   Bản chính: 0 Bản sao: 1

File mẫu:

 • Văn bản đề nghị thẩm định thiết kế Tải về

- Đáp ứng yêu cầu theo quy định tại Điều 4 của Thông tư số 85/2014/TT-BGTVT.