Toàn trình  Thủ tục cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch

Ký hiệu thủ tục: 1.008029.000.00.00.H58
Lượt xem: 1735
Thông tin Nội dung
Cơ quan thực hiện

Sở Giao thông vận tải tỉnh Tiền Giang

Địa chỉ cơ quan giải quyết
Lĩnh vực Du lịch
Cách thức thực hiện
 • Trực tiếp
 • Trực tuyến
 • Dịch vụ bưu chính
Số lượng hồ sơ 01 bộ
Thời hạn giải quyết

  Trực tiếp

 • 02 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải • Trực tuyến

 • 02 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải • Dịch vụ bưu chính

 • 02 Ngày làm việc


  02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải
Ðối tượng thực hiện Tổ chức
Kết quả thực hiện


 • Biển hiệu


Lệ phí


Không


Phí


không


Căn cứ pháp lý • Luật 09/2017/QH14 Số: 09/2017/QH14

 • Nghị định 168/2017/NĐ-CP Số: 168/2017/NĐ-CP
 • Đơn vị kinh doanh vận tải gửi đơn đề nghị cấp lại biển hiệu đến Sở Giao thông vận tải đã cấp biển hiệu cho phương tiện Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn đề nghị cấp lại biển hiệu, Sở Giao thông vận tải xem xét, cấp lại biển hiệu cho phương tiện vận tải. Trường hợp từ chối, phải thông báo bằng văn bản hoặc qua địa chỉ giao dịch điện tử của đơn vị và nêu rõ lý do.

Tên giấy tờ Mẫu đơn, tờ khai Số lượng
(1) Đơn đề nghị cấp lại biển hiệu phương tiện vận tải khách du lịch (Mẫu số 02 Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017) ; MS 02.docx Bản chính: 1 Bản sao: 1

File mẫu:

 • MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP, CẤP ĐỔI, CẤP LẠI BIỂN HIỆU PHƯƠNG TIỆN VẬN TẢI KHÁCH DU LỊCH Tải về

Biển hiệu được cấp lại khi bị mất hoặc hư hỏng. Thời hạn sử dụng biển hiệu cấp lại được tính theo thời hạn còn lại của biển hiệu đã bị mất hoặc hư hỏng