Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Chứng thực hợp đồng mua bán nhà ở (ở nông thôn)

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Đăng ký, quản lý cư trú

Loading...