Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Thủ tục chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Chứng thực

Loading...