Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Chế biến nông lâm thủy sản và nghề muối

Loading...