Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Toàn trình Công bố đóng luồng đường thủy nội địa khi không có nhu cầu khai thác, sử dụng

Cơ quan giải quyết Sở Giao thông Vận tải
Lĩnh vực Đường thủy nội địa

Loading...