Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 3 Thuê nhà ở công vụ thuộc thẩm quyền quản lý của UBND cấp tỉnh

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Nhà ở và công sở

Loading...