Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Một phần (Trực tuyến) Nhận chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Chợ Gạo
Lĩnh vực Bảo trợ xã hội

Loading...