Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 2 Cấp lại Giấy chứng sinh đối với trường hợp bị nhầm lẫn khi ghi chép Giấy chứng sinh

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Tây
Lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình

Loading...