Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Cấp Giấy khám sức khỏe cho người từ đủ 18 tuổi trở lên (B-BYT-265234-TT)

Cơ quan giải quyết UBND Huyện Gò Công Đông
Lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh

Loading...