Đặt câu hỏi

Đặt câu hỏi dành cho cá nhân hoặc tổ chức.

Thủ tục hỏi Chi tiết

Mức độ 4 Công nhận điều chỉnh hạng nhà chung cư

Cơ quan giải quyết Sở Xây dựng
Lĩnh vực Nhà ở và công sở

Loading...